Претражи овај блог

четвртак, 4. март 2010.

У мећави мојег живота / Мирослав Тодоровић


Mирослав Тодоровић, цртеж Баје Луковића

Из новог рукописа
***

БЕЛИНА снега
Грактање гаврана
У хујању ветра
Међу усплахиреним облацима
Јата врана

Зачиње се мисао висина
Планинских обриса
Стихова
Овоземаљских сена

Видик је опис
И без речи
Вечност медитација

Копаоник, 18.03.2001.


ЛАВИРИНТИ БЕЛИНЕ

1.
ИЗ казаних речи
Видик
На хоризонту
Зов линија

Времена минулог
Тачка
Уоколо белина

О томе
Списом мојим
Видик Небо


2.
ЧИТАШ Видиш
Светлости вир
С тачком
Семенком свега
Спис

Збори томовима књига
Тачка Семенка
Из које свањива
И мркне

Над песништвом
Магле се разилазе

Зборим из тачке
ПонАД свега

2006.


***

СНЕГ – небеска порука
Из чедне белине пејзажа
Слушам тишину
Будућих рукописа

20. 01. 2010.

***

У СНУ
ноћ проводим у пустињи
Будим се
а песак свуда унаоколо


СРБА ИГЊАТОВИЋ
РЕЧ у књигу
Лестве твоје
Стичеш
Судбениче

Стигао коначно

Ал кључ од тих врата
На дну минулих песама
Чека
Речима преосталим
Судбински да га узмеш
У часу оном
Реч спознаш

Спрам светлости књиге ове

2009.


СВЕТИЊА*

ДО-чекаће те у горској врлети
Да вид ти избистри
С мелемом овог видикa
Причу о томе распеваш
Стихом што светли понад гора
Коју ћеш из ове плавети понети
Ево стојиш молитвено
Пред стеном зидом Из отвора
Уста њених воду лек заиташ
Воду која жеђ древну чува

Истина је у ономе што не видиш
У ономе што песма зна да постоји

Ово место је пророштво памти реч
Слушаш маховину из тишине збори
Земна светлост кроз боје пролећа
Мотри те њен и у твоме дашак
Позних речи видело тишине чује

(Док бележим преко листа мрав порука
Невидљива понад свега бди рука)

Сенке светлости шарају лице Светиње
Зид камен с отвором Кашиком вода се заита
Далеко од свега у скровитој тишини стења
Мотрим отвор у камену Слушам
Гласове оних који место ово походише
Видим име из очију њихових мотри Светиња

Говора нашег тишина потоња је истина
Чујем оно што још само песма види
У јутарњој лирици завичајних гора Слути
Вечност штоно у цик зоре из свега на трен искрсава
Из руменила сванућа библија обзорја
Списом овим именом СВЕТИЊА

Стаза кроз шуму писмо је линија
Све што памти листа шушањ
У видовитој тишини само обриси
Стихова који не хају за речи земаљске

Сенке ходочасника у спокојству Светињe
Надомак тајне тишине која све чује

Вода у стени зна ко долази
Мотри очима оних који су видани
Гласом наслеђа с брдима унаоколо
Што се и у стиховима овим находе
Очињим језиком библијски обасјани

11.05.2009.

_________
*
Извор-вода у стени на плећима брда именом Клик.
Нико не памти откад је народу Богом пријављен светим. Вода из стене вида очи. Стену посетиоци даривају, али она за остављене новчиће не хаје.
___________

Белешка о Песнику

Мирослав Тодоровић је рођен 29. децембра 1946. у Трешњевици код Ариља.
Објавио је књиге поезије: Спис ве­д­ри­не (Градина, Ниш, 1978), Испис та­ме (Просвета, Ниш, 1990), Ле-теће ба­ра­ке, теренци и њи`ове душе (Про­све­та, Ниш, 1990), Судњи час (Кра­јин­ски књижевни круг, Нота, Књажевац, 1990), Теренска свеска (БИГЗ, 1993), Испис таме 2 (Апо­с­т­роф, Београд, 1994), Сванућа (Деметра, Књажевац, 1994), Цр­но у боји (Српска књижевна задруга, Београд, 1994), По­то­ња верзија (Просвета, Ниш, 1997), Свети мученици (Просвета, Београд, 1998), Тамно и дубоко (Ап-остроф, Бео­град, 2002), Земаљско и небеско (МБ графика, Ниш, 2004), По­сле свега (Свен, Ниш, 2005), Спрам расутих звезда (НКЦ, Unus mundus 19-20-21-22 / 2006), и, (СВЕН, Ниш, 2007). Песме путовања (Књижевни клуб „Бранко Миљковић“, Књажевац, 2009).
Књига критика: У сенци Дамокловог мача, 1. (Учитељски факултет Врање, 2009).
У бројним листовима и часописима објавио је мноштво књижевних критика, прозних текстова, ин-тервјуа, уводника, поговора ... записа.
Превођен је на више језика и заступљен је у до-маћим и страним антологијама, часописима и ин-тернет издањима
Заступљен је и у Лексикону М. Савић: Ко је ко, Београд, 1994; М. Пашић: Књижевност ужичког краја, 1991. 1996; Биографском лексикону Злати-борског округа, Београд, 2006...
У припреми: Ветар понад гора (лирика), Протуве и анђели (проза), У сенци Дамокловог мача, 2 (критика)
Награде: Дрво живота, Мирко Петковић, Милан Ракић, Раде Томић, Војислав Илић Млађи..
Живи у Нишу и Трешњевици (повремено и при­вре­ме­но).